Klubitalon toiminta

Klubitalon toiminta rakentuu työpainotteisen päivän ympärille. Porvoon Klubitalon työpainotteisessa päivässä voit osallistua toimisto-, keittiö- ja hallintotyöskentelyyn.

Työpainotteinen päivä sitouttaa jäsenet ja henkilökunnan yhdessä, rinta rinnan huolehtimaan Klubitalon toiminnasta. Klubitalo kiinnittää päähuomion jäsenten vahvuuksiin ja kykyihin.

Kaikilla on mahdollisuus osallistua työpainotteiseen päivään toimintakyvystään riippumatta. Klubitalo toimii jäsenten työllä, kaikkia tarvitaan ja pienikin työtehtävä on merkityksellinen yhteisölle. Klubitalon työpainotteisessa päivässä on sisäistä koulutustoimintaa, jossa hyödynnetään jäsenten taitoja ja kykyjä.

Siirtymätyö

Klubitalolla on oma siirtymätyöohjelma, joka tarjoaa jäsenoikeutena mahdollisuuksia avoimilla työmarkkinoilla työskentelyyn. Kansainvälisten laatusuositusten mukaisesti siirtymätyöohjelma täyttää seuraavat peruskriteerit:

Siirtymätyö on osa- ja määräaikaista suoritustason työtä Klubitalon ulkopuolisten työnantajien palveluksessa, joka ei vaadi tiettyä alan koulutusta. Työnantaja maksaa työntekijälle vähintään kunkin alan työehtosopimuksen mukaisen minimipalkan.

Siirtymätöissä työnantaja ja siirtymätyöntekijä solmivat työsuhteen, joka sitouttaa työnantajan ja työntekijän noudattamaan työehtosopimusta.

Siirtymätyöpaikoista vastaavat Klubitalon henkilökunta ja jäsenet, samoin siirtymätyöntekijöiden valitseminen ja valmentaminen ovat Klubitalon vastuulla.

Voit ladata tästä jäsenille tarkoitetun Siirtymätyö-vihkosen, ole hyvä!

Ryhmät ja iltaohjelmat

Porvoon Klubitalolla järjestetään kaksi kertaa vuodessa kehittämispäivät, joissa yhteisö kehittää toimintaansa ja päättää ryhmien ja iltaohjelmien sisällön kevät- ja syyskaudeksi.

Osallistumalla kehittämispäiviin sinulla on mahdollisuus vaikuttaa talon kaikkeen toimintaan, sekä ryhmien ja iltaohjelmien sisältöihin. Jäsenvetoisia ryhmiä ovat muun muassa kieliryhmät, taide- ja kädentaitoryhmät, ATK- ryhmä ja musaryhmä. Tuo omat ideasi esille rohkeasti!

%d bloggaajaa tykkää tästä: